Privacyverklaring


Hoveniers de Ronde Venen B.V., gevestigd aan de Proosdijland 71 te Vinkeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoveniers de Ronde Venen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier (offerteformulier). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Mogelijk andere gegevens, welke u zelf aan ons heeft toevertrouwd bijvoorbeeld via het opmerkingenveld
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoveniers de Ronde Venen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het/de volgende doel(en):
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met onze bestaande klanten of in geval van een offerteaanvraag.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoveniers de Ronde Venen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoveniers de Ronde Venen B.V. bewaart uw gegevens 7 jaar zoals de Belastingwet vereist, of zolang de overeenkomst met u voortduurt.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoveniers de Ronde Venen B.V. verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website van Hoveniers de Ronde Venen B.V. gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniers de Ronde Venen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoveniersderondevenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Hoveniers de Ronde Venen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen (SSL)

Hoveniers de Ronde Venen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt de website gebruikt van een beveiligde verbinding via SSL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hoveniersderondevenen.nl

Contactgegevens:
Proosdijland 71, 3645LE Vinkeveen, telefoon 06 - 55 49 05 30, e-mail info@hoveniersderondevenen.nl